Две уши чуват пo-добре от едно

„Ако загубите зрението си, губите контакт с предметите. Ако загубите слуха си, губите контакта с хората.“
Хелън Келър

Слуховият център в мозъка разчита сигналите от два отделни независими „микрофона“ – ушите, за да създава естествени и оживени звуци. Ако само едно от ушите функционира правилно, може да изпитате затруднения в разбирането на реч в шумна среда и в локализирането на посоката, от която идва звукът. Това означава, че често е препоръчително да носите слухови апарати и на двете уши, ако загубата на слуха Ви изисква това.

Виждали ли сте напоследък някой да носи монокъл?

Най-вероятно не сте. Монокълът отдавна се е превърнал в отживелица – веднага щом човекът е осъзнал предимствата на балансираното зрение, той започва да прилага корекция на зрението и на двете очи. По подобен начин слухопротезирането и на двете уши води до по-добро възприемане при хора със слухово увреждане в двете уши.J Две уши за разграничаване на говора от шума.J Две уши за локализиране източника на звука.J Две уши, за да чуваме естествено.

Възприемането на звука с две уши дава повече увереност и по-добро качество на живот

Локализиране на източника на звука

Способността ни да определяме посоката на звука зависи от правилното функциониране и на двете уши. Как разпознаваме посоката, от която идва приближаващата се кола? Звукът достига до по-близкото ухо няколко микросекунди по-рано и има малко по-голям интензитет, отколкото когато достига до другото ухо. Тези миниатюрни разлики в сигнала, достигащ от ухото до мозъка, ни дават възможност да вземем важно, на практика животоспасяващо решение за точното местоположение на автомобила. Когато едното ухо функционира по-добре от другото, информацията, необходима за бързото и надеждно локализиране на източника на звука, е неточна.

Разбиране на речта в шумна среда

Чуването с двете уши осигурява по-добра способност за подтискане на странични шумове, което прави разбирането на един разговор по-лесно. Едностранното чуване с лявото или дясното ухо е голям недостатък в шумна среда. Докато един слухов апарат може да бъде полезен в тиха среда, то в шумни ситуации може да не е дотолкова полезен. Най-голямата трудност в разбирането на речта се появява, когато няколко души говорят едновременно. Това е често срещано в общуването със семейството, приятели и колеги на работа. Често тази комуникация се провежда в шумна среда. Носененето на два слухови апарата значително подобрява разбирането в подобни ситуации.

Слух с по-малко усилване

Звукът, изпратен до двете уши се усеща като по-силен, отколкото същият звук, със същата сила, изпратен само до едното ухо. Това означава, че потребител с два слухови апарата може да намали силата на звука на всеки апарат, което ще доведе до по-приятно чуване и по-малко чуване на разсейващи странични звуци.

Чуване – еднакво и от двете страни

Носенето на два слухови апарата дава най-добрата възможност да отговорите адекватно и уверено, независимо дали разговорът идва отляво или отдясно.

Научните изследвания, както и индивидуалният опит, потвърждават, че повечето хора със слухова загуба в двете уши биха имали полза от два слухови апарата, дори ако слуховата загуба е малка. Има няколко изолирани случаи, в които това не е така – вашият специалист слухови апарати може да Ви посъветва.

Ползвателите на два апарата съобщават и за много други предимства:

  • По-естествен и качествен звук
  • По-малко „усилия“ да чуват
  • Подобрена способност за коректно чуване и респ. подходящ отговор
Време е да чуваме...

Ние отваряме вратата към нови светове на смислени взаимоотношения. Комуникацията е основна при връзката с другите, заедно с формирането и поддържането на здрави връзки. Точно затова, посвещаваме времето и работата си на отключването на вратата към тези важни връзки, като започваме от най-важния източник – комуникацията.
Правилният избор на слухови апарати се влияе от анатомията на ушите Ви, индивидуалната загуба на слуха и технологиите. Слухопротезистите и специалистите слухови апарати могат да Ви посъветват за различните възможни решения.