Изследване на слуха


Слухът може да бъде измерен по различни начини.
Това може да бъде направено чрез изследване колко добре някой разбира речта при нормално ниво на гласа или при шепнене. Въпреки това, има два основни проблема при този вид изследване.
На първо място, трудно се поддържа постоянна интензивност на речта. От друга страна, речта е съставена от много звуци, които се различават значително по отношение на честотата. По този начин слухова загуба, която се свежда до точно определен диапазон от честоти, може да бъде пропусната. Ето защо специалистите измерват нивото на загуба на слуха, използвайки определени техники в теста, които осигуряват звуци от известен интензитет и специфични честоти.
За да се установи вида на загубата, слухът се измерва с помощта на слушалки /които измерват въздушната проводимост/ и чрез поставянето на слушалки със специално устройство на главата Ви /което заобикаля тъпанчето и средното ухо и измерва звуковите вълни, които преминават директно към кохлеата във вътрешното ухо/ – това е измерване по костна проводимост. По този начин се измерва пълната ефективност на вашия слух.
Посредством слушалките се пускат гама от тонове от различни честоти, като тестът се прави първо на едното ухо, после на другото. Интензивността на всеки тон е разнообразна, за да може да се открие най-ниското ниво, което слушателят може да чуе. Точно този праг на тона се нанася на аудиограмата.
Необичайно е прагът на слуха да бъде еднакъв или подобен за различните честоти. Най-често срещано при хората е по-голяма загуба на слуха във високочестотните тонове. Загубата на слух може да бъде различна за всяко ухо. Тя се измерва в единици, наречени децибелно ниво на слуха (dB HL за по-кратко).
След теста специалистът нанася резултатите на графиката и използва измерванията, за да Ви каже степента на загуба на слуха, ако имате такава.
  • Умерена степен на загуба на слуха 20-40 dB HL
Не можете да чувате меки звуци и Ви е трудно да разбирате речта на шумни места.
  • Средна степен на загуба на слуха 41-70 db HL
Не можете да чувате умерени звуци и имате затруднения в разбиране на речта при шумен заден фон и от разстояние.
  • Тежка степен на загуба на слуха 71-95 db HL
Трябва да молите хората около Вас да говорят по-високо и груповите разговори са изключително трудни за Вас.
  • Пълна степен на загуба на слуха – повече от 95db HL
Можете да чувате само някои много силни звуци и общуването за Вас е невъзможно без слухови апарати.

Как протича тестът на слуха?Първата стъпка към подобряване на Вашия слух е провеждането на обстоен тест на слуха, извършен от нашите специалисти.
Вашият цялостен тест на слуха е персонализирана оценка на особеностите на Вашия слух. Няма за какво да се притеснявате по време на Вашата оценка на слуха. Срещата се провежда от специалисти по слухопротезиране и е с цел да бъде информативна и полезна за клиента.
По време на теста за изследване на слуха в нашия специално оборудван кабинет, наш специалист слухопротезист ще Ви задава въпроси, свързани с Вашето здраве, слух и начин на живот. Тези въпроси целят не само да определят дали Вашата загуба на слуха се дължи на възрастта Ви, на болест, месторабота или хоби, но също така да определят в кои ситуации бихте имали нужда от слухови апарати и как да се справите с тях.

Какво се случва по време на Вашия тест за изследване на слуха?


Всяка консултация за слуха започва с общ анализ на начина Ви на живот. Задавайки Ви специфични въпроси в среща „очи в очи“, консултантът разбира какви точно са Вашите нужди на слуха. Въпросите са например: в каква слухова атмосфера се намирате най-често и в кои ситуации бихте искали да чувате и разбирате повече. Специалистът, който ще работи с Вас, ще Ви състави индивидуални критерии, отговарящи на Вашите нужди. Това е важна стъпка, тъй като идеалният план за Вас не би могъл да бъде изготвен, ако специалистът не знае Вашия начин на живот.

Специалистът поглежда в ушите Ви, за да провери състоянието на ушния канал и тъпанчето. Така също вижда дали има запушване (при наличие на чуждо тяло например), или има ушна кал, която трябва да бъде премахната. Използва се специално увеличително стъкло, което се казва отоскоп (от гръцки „средство да се гледа ухото“), което е и причината за името на прегледа.

С цел измерване на слуховия праг, специалистът провежда тест от 2 части (наречен аудиометрия). Резултатите от теста са много важен фактор, ако се стигне до избиране на подходящите слухови апарати. Първоначално специалистът Ви пуска звуци с точна честота и сила през слушалки, а Вашата задача е да натиснете бутоните в зависимост от това дали чувате звук или не. Процедурата се повтаря докато слуховият праг е достигнат. След това се преминава към тест на слушане на реч с разбиране. Клиентът повтаря всяка дума, която разбира. Несъответствията между казаното и текста, който е подготвен, дават още по-голяма яснота за възможностите на човека да чува.

Резултатите от слуховия тест се показват чрез графика. Специалистът използва получените резултати, за да препоръча подходящите устройства. Аугиограмата е важно средство за получаване на ключова информация за Вашите симптоми и понякога дори причините за слухова загуба.

 

Същност на аудиограматаКакво представлява аудиограмата?

Аудиограмата е графика, която показва резултатите от теста на слуха. Всеки път, когато отговаряте на звук по време на Вашия тест /когато мислите, че чувате звук, който е пуснат/, резултатът се записва на графиката. Аудиограмата може да бъде използвана да се идентифицира какво ниво на слух имате, в сравнение с нивото на слух на нормално чуващ човек. Също така, тя показва нивото на слух, когато звукът става неприятно силен за Вас – терминът се нарича „некомфортно високо ниво“ /НВН/.

Как се разчита аудиограмата?

Аудиограмата като графика се използва да се направи съпоставка между степента на загуба на слуха и в кои честоти се намира загубата.
Честотата се намира на хоризонталната ос и се показва в Херци, където 250 херца е нискочестотно ниво на звука, а 8000 херца е високочестотно ниво на звука. Количеството загуба на слуха се показва на вертикалната ос в децибели, където колкото по-голямо е числото, толкова по-голяма е степента на загуба на слуха. Праговете от 0 до 20 децибела се считат за нормално ниво на слуха при възрастни хора. Всички резултати, по-лоши от този диапазон показват, че хората имат някакви затруднения в слуха.
  • Лека слухова загуба – 20-40 dB
  • Средна слухова загуба – 40-60 dB
  • Средна до тежка слухова загуба – 60-75 dB
  • Тежка слухова загуба – 75-95 dB
  • Дълбока слухова загуба – 90+ dB
100 децибела /100 dB/ не бива да се приемат като 100% загуба на слуха, защото човешкото ухо има динамичен обхват от 0 dB до 120 dB